Skip to content
Seznamte se s námi

DNS Palavánek

V roce 1974 byl na malotřídní škole v Horních Věstonicích utvořen z iniciativy ředitelky školy Zlatislavy Krůzové národopisný kroužek, který příležitostně zpestřoval svými vystoupeními kulturně společenské akce v obci. Na práci kroužku se účastnili žáci 1. – 4. ročníku základní školy.

Zlatislava Krůzová

Zakladatelka souborů a nestorka folkloru na Mikulovsku

Jak to bylo dál?

Soubor pořídil kroje odpovídající Kyjovskému Dolňácku, konkrétně obci Ratíškovice a začal se repertoárem zaměřovat mimo tohoto regionu i na další oblasti, ze kterých lidé přicházeli osídlit pohraničí po II. světové válce. Od roku 1975 kroužek začíná pracovat pod názvem DNS Palavánek.

Do roku 1979 neměl soubor hudební doprovod. Od tohoto roku začíná soubor doprovázet CM Jana Vondráčka. Od roku 1982 začíná spolupráce se ZUŠ Mikulov, která (mimo krátkého přerušení v 90. letech) trvá dodnes.

Soubor byl ve své historii ohodnocen řadou ocenění z okresních, krajských i mezinárodních přehlídek, spolupracoval z Č(S)T, BROLNem a účastnil se mnoha domácích i zahraničních festivalů (např. Izegem- Belgie, Ankara- Turecko atd.). V roce 2005 zvítězil soubor na II. dětské olympiádě v Brně.

Vedoucími souboru jsou dnes Marie a Martina Dostálovy.

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.