Skip to content
Seznamte se s námi

NS Pálava

Jak to vzniklo?

Za všechno mohou rodiče a osudný masopust. To se v Horních Věstonicích spojili rodiče dětí z Palavánku kolem tehdejší ředitelky místní malotřídky – Zlatislavy Krůzové.

Zlatislava Krůzová

Zakladatelka souborů a nestorka folkloru na Mikulovsku

Rozhodli se v únoru 1975, že uspořádají horno-věstonický fašank i s obchůzkou po vesnici. Účinkující se do přípravy vrhli s plným nasazením. Fašank nadchl veřejnost, ale hlavně ty, kteří ho připravili. Zpočátku se scházeli nepravidelně. Pořádali dožínky a v nově osídleném kraji obnovovali tradice hodů a vinobraní.

Jak to bylo dál?

Podobu těchto slavností si sem lidé přinesli ze svých původních domovských oblastí. Vznikla národopisná skupina, která podnítila zvědavost nejen dalších obyvatel obce, ale také přespolních. Měla taneční skupinu, ženský a mužský sbor, doprovázela je dechová hudba p. Lukáška Z Bulhar a občas CM Slovácko z Mikulčic s primášem Přemkem Líčeníkem. V roce 1979 se k taneční skupině přidala první vlastní cimbálová muzika, kterou vedl pan Jan Vondráček z Podivína. Tímto okamžikem nastal čas pro úvahy, jak co nejefektivněji naložit s nebývalou aktivitou a iniciativou. Z kroužku a později národopisné skupiny vzniklo umělecké těleso, které od roku 1979 zná veřejnost jako Národopisný soubor Pálava.

V počátcích své práce soubor systematicky  zpracovával materiál národopisných oblastí, které byly v kraji pod Pálavou zastoupeny skupinami obyvatelstva přistěhovaného po 2. světové válce. Scénicky zpracoval projevy lidové kultury Podluží, Kyjovského Dolňácka a Kopanic. Později se přidala oblast Hanáckého Slovácka. Pro zpestření repertoáru zařadil soubor do svého programu začátku 90. let taneční suitu z východního Slovenska. Od r. 1993 se soubor zaměřuje hlavně na prezentaci kultury Moravských Chorvatů. V této době začala další spolupráce s profesorkou Zdenkou Jelínkovou. Soubor začal uskutečňovat výsledky jejích výzkumných prací, začal zpracovávat její pásma a na základě sběratelské činnosti a historických podkladů  začal pracovat na obnovení krojů Moravských Chorvatů. Tato náročná mravenčí práce byla korunována na 50. MFF ve Strážnici, kde byl soubor Pálava za obnovu krojů vyhlášen laureátem festivalu. Další ocenění přišlo v roce 2013, kdy se soubor stal znovu laureátem festivalu za scénické zpracování tradičních hodů Moravských Chorvatů pod názvem „Kiritof“.

Od 80.let doprovázela soubor cimbálová muzika se stejným názvem – Pálava, ve které vyrostla spousta muzikantů většinou pocházejících ze ZUŠ Mikulov. Od roku 2007 doprovází tanečníky CM Píšťalenka s vedoucí Helenou Slavíkovou.

Ve vedení souboru se po zakladatelce Zlatce Krůzové vystřídalo několik vedoucích a v současnosti je vedoucím souboru Petr Ševčík.

Základnu souboru nyní tvoří na dvě desítky tanečníků z Mikulova a blízkého i vzdálenějšího okolí v širokém věkovém rozmezí.

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.