Skip to content
Seznamte se s námi

Repertoár souboru

DNS Palavěnka

Nejmladší dětský soubor se zaměřuje na dětské hry:

Čížečku, čížečku ; Tancujte myši ; Hrajeme si za stodolů ; Na pavlovské dolině ; Pojďte si hrát ; Pletla jsem ; Husopaska ; Hopsa, Matyáš ; Vrány letí ; Jede si sedláček ; Pohádka o hastrmanovi ; Volám tě, sluníčko ; Na školu ; Zima, zima, zimička

DNS Palavánek

Náplní repertoáru starších dětí jsou dětské hry, tanečně ztvárněné balady a pověsti a také figurální a párové tance:

Královničky ; Věstonický fašank ; Na té lúce zelené ; Pověst o tatarské princezně ; Blatenská koleda; Husička divoká ; Hopsa, Janku ; Kyjovské skočné ; Podlužácké vrtěné ; Dětské hry a tance moravských Chorvatů ; Zápas o kosírek ; Řemeslnické tance ; Klobúkový ; Chození s velkonočkou

NS Pálava

Dospělá taneční složka se zaměřuje na párové a figurální tance z okolních i vzdálenějších regionů, jako jsou Podluží, Hanácké Slovácko, Kyjovské Dolňácko, Uherskobrodsko a Kopanice.

Taneční pásma:

 • Před naším je zahrádečka – dívčí tanec a tradiční vrtěné z Podluží ; 9 min.
 • Když sem já šel z Ratíškovic – taneční pásmo z oblasti Kyjovska ; 6 min.
 • Ostatky z Hanáckého Slovácka – oslavy masopustu na Hanáckém Slovácku; 20 min
 • Na zelenej lúce – figurální tance z Hanáckého Slovácka ; 6 min.
 • Straňanské – párové tance ze Strání; 5 min.
 • Tance z Uherskobrodska – párové tance z Hluku, Dolního Němčí a Korytné; 7 min.
 • Dívčí zpěvy z Kopanic – pěvecké pásmo dívčího sboru ; 5 min.
 • Ozierám sa, ozierám – milostné tance a zpěvy z Kopanic; 7 min.
 • Chorvatské vrtěné – rekonstrukce párových tanců moravských Chorvatů; 6 min.
 • Chorvatská svatba – scénické ztvárnění svatby moravských Chorvatů se svatebními vrtěnými, mládeneckým „skokakem“ a čepením nevěsty, ve spolupráci se seniorskou složkou ; 25 min.Pálavští senioři

Služebně nejmladší složka spolku se zaměřuje nejen na figurální a párové tance, ale také na divadelní scénky s lidovou tématikou. Sbor žen má repertoár bohatý na písně z Hanáckého Slovácka, Podluží a písně moravských Chorvatů.

 • Skákání na konopě
 • Fašankové tance z Podluží
 • Vrtěné z Podluží
 • Krajcpolka
 • Troskotovický menuet
 • Okolo Ivancja

Jak to bylo dál?

Podobu těchto slavností si sem lidé přinesli ze svých původních domovských oblastí. Vznikla národopisná skupina, která podnítila zvědavost nejen dalších obyvatel obce, ale také přespolních. Měla taneční skupinu, ženský a mužský sbor, doprovázela je dechová hudba p. Lukáška Z Bulhar a CM Slovácko z Mikulčic s primášem Líčeníkem. V roce 1979 se k taneční skupině přidala první cimbálová muzika, kterou vedl pan Jan Vondráček z Podivína. Tímto okamžikem nastal čas pro úvahy, jak co nejefektivněji naložit s nebývalou aktivitou a iniciativou. Z kroužku a později národopisné skupiny vzniklo umělecké těleso, které od roku 1979 zná široká veřejnost jako Národopisný soubor Pálava.

V počátcích své práce soubor systematicky a citlivě zpracoval materiál národopisných oblastí, které byly v kraji pod Pálavou zastoupeny skupinami přistěhovaného obyvatelstva po 2. světové válce. Zpracoval projevy lidové kultury Podluží, Dolňácka a Kopanic. Později se přidala oblast Hanáckého Slovácka. Pro zpestření repertoáru zařadil soubor do svého programu začátku 90. let taneční suitu z východního Slovenska. Od r. 1993 nastává období lidové kultury moravských Chorvatů. Začíná další spolupráce s profesorkou Zdenkou Jelínkovou. Soubor začal uskutečňovat výsledky jejích výzkumných prací, začal zpracovávat její pásma a na základě sběratelské činnosti a historických podkladů se začalo pracovat na obnovení krojů. Tato náročná mravenčí práce byla korunována na 50. MFF ve Strážnici, kde byl soubor Pálava vyhlášen „laureátem“ za obnovu krojů moravských Chorvatů.

V současné době tvoří základnu souboru na dvě desítky tanečníků z Mikulova a blízkého i vzdálenějšího okolí ve věkovém rozmezí 15 – 28 let v doprovodu cimbálové muziky Píšťalenka.

Vedoucími souboru jsou Petr Ševčík a Lenka Dostálová.

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.