Skip to content
let's meet us

CHFE Palavánek

In 1974, at the elementary school in Horní Věstonice, on the initiative of the headmistress Zlatislava Krůzová, an ethnography club was formed, which occasionally added variety to cultural and social events in the village with its performances. Pupils from the 1st – 4th year of elementary school participated in the work of the circle.

Zlatislava Krůzová

Founder of FE Pálava

Jak to bylo dál?

Soubor pořídil kroje odpovídající Kyjovskému Dolňácku, konkrétně obci Ratíškovice a začal se repertoárem zaměřovat mimo tohoto regionu i na další oblasti, ze kterých lidé přicházeli osídlit pohraničí po II. světové válce. Od roku 1975 kroužek začíná pracovat pod názvem DNS Palavánek.

Do roku 1979 neměl soubor hudební doprovod. Od tohoto roku začíná soubor doprovázet CM Jana Vondráčka. Od roku 1982 začíná spolupráce se ZUŠ Mikulov, která (mimo krátkého přerušení v 90. letech) trvá dodnes.

Soubor byl ve své historii ohodnocen řadou ocenění z okresních, krajských i mezinárodních přehlídek, spolupracoval z Č(S)T, BROLNem a účastnil se mnoha domácích i zahraničních festivalů (např. Izegem- Belgie, Ankara- Turecko atd.). V roce 2005 zvítězil soubor na II. dětské olympiádě v Brně.

Vedoucími souboru jsou dnes Marie a Martina Dostálovy.

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.