Skip to content
LET'S MEET

Dulcimer Band Píšťalenka

The history of Píštalenka dulcimer music dates back to 1999, when several pupils of the Basic Art School in Mikulov started playing together more for their own amusement.

Zlatislava Krůzová

Zakladatelka souboru a všech jeho podsložek

Jak to bylo dál?

V počátcích jim pomohly odborné rady ing. Jiřího Vrbky a také Karla Martiše. Muzika se občas podílela na vystoupeních NS Pálava a několikrát doprovázela soutěžící na dětské pěvecké soutěži „Mikulovský zpěváček“. V roce 2001 odešlo několik členů za studiem do Brna a muzika přerušila svou činnost až do osudového zájezdu do Bulharska v roce 2004. Od té doby začala muzika pravidelně zkoušet a v roce 2007 převzala doprovod tanečních složek NS Pálava po CM Pálava.

V současné době má CM Píšťalenka šest členů.

prim a vedení – Helena Břečková ml.

terc – Zdeněk Slavík

cimbál – Jana Hladíková

violová kontra – Lenka Kapustová, Prokop Pokorný

kontrabas a gajdy – Radim Bartoš

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.